Få jobbet ordentligt gjort

av pålitliga hantverkare

varför anlita oss

Byggnation är en av Stilbyggares grundläggande tjänster. Våra uppdrag innefattar allt inom takarbeten, om- och tillbyggnad, renovering, nyproduktion och totalentreprenader, markarbete med egna maskiner och måleri mm. Våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet. Rätt man på rätt plats är en hörnsten där vi aldrig tummar på kvalitén i våra uppdrag. Vi har stor erfarenhet av att jobba både med privatpersoner, fastighetsägare samt företag. Vi lämnar alltid kostnadsfria offerter efter ett besök på plats med en efterföljande uppdragsbeskrivning där ni lätt kan jämföra offerter från olika företag. Därefter upprättas ett skriftligt avtal så att ni som kund alltid vet vad ni får för era investerade pengar.

Detta händer just nu

Har kan du se pågående och kommande arbeten som kanske kan inspirera dig .

Byt tak innan du installerar solceller för bästa pris

Kombinera solceller och takbyte för bästa pris. Om du har ett tak som du vet behöver bytas och går i solcells tankar, byt då taket samtigt för bästa ekonomi  dvs byt tak och montera solceller samtidigt. Då får du en garanti på att allt är tätt och fungerar under många år framöver.
Du spar pengar genom att entreprenaden kan optimeras genom att använda en ställning som anpassas med skydd för tak och solmmontage. När du byter tak kan vi flytta på ventiler / avlopps vent mm som sticker upp på taket så ni får hela solceller 

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Vi bygger partnerskap med våra kunder

Anders Vilu Lundmark

CEO

Relationer bygger fastigheter

Tillit är grundförutsättningen för en lyckad relation. Det viktigaste för oss på Stilbyggare är att leverera det vi lovar. Vi tar oss an alla uppdrag med stor yrkesstolthet och vi värdesätter gemenskap, både inom teamet och med våra kunder. När vi litar på varandra och jobbar tillsammans blir det enkelt att uppnå våra mål. Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samverkanspartners. På Stilbyggare anser vi att tydliga och gemensamma mål är en grundpelare i en sådan relation och för att uppnå bästa resultat ska projektstyrningen genomsyras av våra värdeord; trygga, trovärdiga och stolta.

Sveriges Stilbyggare AB

Org.nummer556886-9654

Asksättersvägen Ängstugan 1

585 97 Linköping

Telefon +46 73 2300028